Co zajišťujeme našim klientům?

Dodavatele vám vybereme takříkajíc na klíč. Již uzavřené smlouvy jsme schopni zrevidovat a v případě jejich nevýhodnosti pomoci s výběrem nového poskytovatele. U něj navíc vždy vyjednáme lepší ceny, než na jaké byste se dostali vlastními silami.

Zemní plyn

Jednotlivé podmínky (tarif, rezervovaná kapacita, produkt) si zákazník určí sám. Pro výpočet ceny za komoditu je vždy klíčové množství spotřeby na daném odběrném místě. Ke stanovení konečné ceny dochází po zahrnutí všech zmíněných podmínek, které jsme díky našim zkušenostem a kontaktům schopni optimalizovat tak, abyste dosáhli v daný moment nejnižší možné ceny.

Elektrická energie

Distribuční sazbu, rezervovaný příkon i produkt si podle konkrétních možností daného odběrného místa vybírá zákazník sám. Vše přitom závisí na množství, charakteru a v neposlední řadě i účelu spotřeby. Veškeré tyto podmínky jsme přitom schopni dopředu nastavit tak, aby bylo možné dosáhnout na tu co možná nejvýhodnější cenu.

Hromadná výběrová řízení

E-aukce

Právní servis