Jak změnou dodavatele ušetříte na plynu?

Podepsali jste nevýhodnou smlouvu nebo nejste spokojeni se stávajícím dodavatelem plynu? Před tím, než podepíšete nový kontrakt, je nutné vypovědět ten starý. To ovšem může být problém. Smlouvy jsou totiž často psány tak, aby se od nich odcházelo co nejobtížněji.

Naštěstí zde máme řadu zákonů a vyhlášek, které chrání spotřebitele před nekalými praktikami a dávají lidem hned několik možností, jak se vyvázat z nevýhodné smlouvy o plynu.

Nová smlouva

Pokud jste právě uzavřeli smlouvu mimo obchodní prostory, to znamená po telefonu, elektronicky nebo když vás navštíví podomní prodejce, můžete od smlouvy odstoupit dvěma způsoby.

  1. Podle občanského zákoníku lze odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů od jejího podpisu.
  2. Vypovědět smlouvu lze také podle energetického zákona do 15. dne od zahájení dodávat. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce.

Stará smlouva

Pokud již vaše smlouva nějakou dobu běží, musíme nejprve rozlišit, zda máte smlouvu na dobu určitou, nebo dobu neurčitou.

Smlouva na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou se vypovídá mnohem hůře. Pokud se jí rozhodnete ukončit předčasně, hrozí vám vysoké pokuty. Správný způsob je vypovědět smlouvu k datu jejímu ukončení. O tom ovšem musíte informovat dodavatele minimálně 3 měsíce dopředu. Pokud smlouvu na dobu určitou nestihnete vypovědět, velmi pravděpodobně se automaticky prodlouží.

Od smlouvy na dobu určitou se dá také odstoupit, pokud dodavatel plynu změní cenu nebo jiné smluvní podmínky. U tohoto bodu si dejte pozor. Cena plynu se skládá z regulované a neregulované složky. Od smlouvy se dá odstoupit pouze, pokud se změní takzvaná neregulovaná složka.

Smlouva na dobu neurčitou

U smlouvy na dobu neurčitou je to poměrně jednodušší. Ta se dá zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí. Výpověď je nutné podat písemně alespoň tři měsíce předem.

Jak změnit dodavatele plynu přes poradenskou společnost

Zdaleka nejsnadnější způsob jak změnit dodavatele plynu, je pomocí energetického poradce, jakým jsme i my. Tomuto poradci udělíte jednoduchým formulářem plnou moc, na jejímž základě vás poradenská společnost vyváže ze staré smlouvy a uzavře smlouvu novou, pokud možno výhodnější. S tímto procesem máme letité zkušenosti a není pro nás problém ukončit i velmi nevýhodné smlouvy se sankcemi.

Nového dodavatele plynu pak našim klientům vybíráme pomocí hromadných výběrových řízení, ve kterých domácnostem dohodneme velkoodběratelské ceny. V budoucnu za vás také vyřešíme otázky spojené s dodávkami plyn a poradíme vám s technickými, administrativními nebo právními problémy.