Aukce nebo tender. A jaký je mezi nimi rozdíl?

V souvislosti s krachem několika energetických společností koncem roku 2021, stále častěji slyšíme pojmy jako je aukce či tender. Jistě všichni známe všeobecně používaný pojem aukce. Ovšem aukce v energetice funguje opačným způsobem, než je tomu u té klasické. V aukci v energetice totiž vyhrává ten, kdo nabídne nikoliv nejvyšší, ale tu nejnižší možnou cenu.

Aukce probíhají ve virtuálních, online aukčních síní a všichni dodavatelé, kteří se do aukce přihlásili, postupně snižují svou cenovou nabídku.

Nesporná výhoda aukce je nejen pro odběratele, ale také pro všechny přihlášené dodavatele, jelikož je transparentní. Každý dodavatel vidí nabídku své konkurence a může tak na ní rychle reagovat. Je to ulehčení i pro stranu odběratele, jelikož on sám nemusí tlačit na snížení nabízené ceny.

Jistě s námi budete souhlasit, že vše výše uvedené by se mohlo zdát jako ideální způsob výběru dodavatele energií. Má to však jeden háček a to v dnešní době velice důležitý.

Aukce se totiž mohou zúčastnit všichni dodavatelé na trhu, tzn. že je orientovaná pouze na cenu a nikoliv na kvalitu a spolehlivost dodavatele. Aukce se mohou zúčastnit i malí dodavatelé, kteří poté nejsou schopni plnit dané ceny a krachují. Tak, jako tomu bylo nyní.

Je tedy opravdu důležité koukat jen na cenu dodávané energie?

My v IQ tender s.r.o. zastáváme spíše způsob tenderový, než aukční.

A jak se tedy liší tender od aukce?

Víme, že pro každého dodavatele i odběratele je velice důležitá cena. A na tu nejnižší možnou mi samozřejmě u dodavatelů apelujeme. Současně s tím, ale také apelujeme na to, aby se tenderu zúčastnili pouze dodavatelé, kteří jsou námi ověření, máme s nimi tu nejlepší zkušenost a působí na energetickém trhu desítky let.

Tender tedy funguje stejným způsobem jako aukce, jen v něm nenajdete drobné, neověřené dodavatele, kteří Vám možná nabídnou minimální cenu dodávané energie, kterou ale potom nebudou moci splnit a kolotoč krachu energetických společností se znovu roztočí.

Proto necháme už na Vaše zvážení, která varianta je pro Vás lepší. V každém případě naše společnost je tady pro Vás a rádi se s vámi na možnosti optimalizace energií podíváme.